AD VITAM, o.p.s.

Činnost obecně prospěšné společnosti AD VITAM je zacílena do zdravotní oblasti. Název společnosti pochází z latinského jazyka a v překladu znamená DO ŽIVOTA.

Našimi aktivitami chceme podporovat chuť a motivaci k návratu do života těm, kterým do života vstoupila dlouhodobá nebo těžko léčitelná nemoc.

Zaměřujeme se na realizaci programů a projektů v těchto oblastech:

  • Podpůrné programy pro pacienty s závažným, chronickým nebo kombinovaným onemocněním
  • Vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti podpory zdraví pro pacienty, rodinné příslušníky, zdravotnický personál a studenty VŠ
  • Poradenská a konzultační činnost v oblastech týkajících kvality života a podpory zdraví

 

Podle zájmu a možností působíme ve většině regionů ČR.

Profil AD VITAM, o.p.s. (ve formátu .pdf)